Om kören

Vilka är Örebro University Choir?

Örebro University Choir/Örebro Studentsångare är en blandad kör i Örebro. Kören repeterar och har sin bas vid Musikhögskolan på Örebro universitet. Ensemblen består av cirka 40 sångare, alla med någon form av anknytning till universitetet. Kören repeterar varje tisdag 18:00 – 21:00. Utöver detta tillkommer stämrep samt ytterligare repetitioner inför de olika produktionerna som kören framför. 

En scenisk kör med stor genrebredd

Kören är en scenisk kör, d.v.s. kören arbetar ofta i projekt där olika estetiska uttryck får utrymme. Eftersom kören arbetar med tematiska konserter blir repertoaren väldigt varierande. Allt från Wilhelm Stenhammars “Sverige” till “Kärleksvisan” av Sarah Dawn Finer/Peter Hallström kan få samsas i samma produktion, vilket ger stor spännvidd och ställer höga krav på såväl sångare som dirigent.

Sång och underhållning för alla tillfällen

Örebro University Choir framför kontinuerligt olika produktioner, där julföreställningen “KALASTIDER” är en av de mer kända. Utöver detta framträder även kören i andra sammanhang, såväl som helkör som i mindre ensembler. Detta kan ske i samband med  bröllopsmiddagar, konferenser, representationsmiddagar, företagsevent m.m. Att ha en kör i samband med ett arrangemang kan tyckas stort och exklusivt men är ofta ett mycket praktiskt och hanterbart musikinslag som uppskattas av de flesta.


KÖRENS MEDLEMMAR

Sopraner

Altar

Tenorer

Basar